124

Μετασχηματιστής υψηλής συχνότητας

 • Κατακόρυφος μετασχηματιστής υψηλής συχνότητας POT υψηλής ποιότητας

  Κατακόρυφος μετασχηματιστής υψηλής συχνότητας POT υψηλής ποιότητας

  Κατακόρυφος μετασχηματιστής υψηλής συχνότητας POT υψηλής ποιότητας

  Μετασχηματιστής σειράς POT40 

  Το POT είναι ένας τύπος μετασχηματιστή.Ο μετασχηματιστής POT είναι ένας μετασχηματιστής μαγνητικού πυρήνα που χρησιμοποιείται σε πλακέτες κυκλωμάτων.

  Οι ακίδες είναι τύπου διαμπερούς οπής.Υπάρχουν πολλοί τύποι μετασχηματιστών POT, όπως POT18, POT30, POT33, POT40….

  Οι αριθμοί πίσω αντιπροσωπεύουν διαφορετικό μέγεθος, δομή, ισχύ….