124

Αξονικός επαγωγέας

  • Επαγωγέας κωδικού χρώματος

    Επαγωγέας κωδικού χρώματος

    Ο επαγωγέας χρωματικού δακτυλίου είναι μια αντιδραστική συσκευή.Οι επαγωγείς χρησιμοποιούνται συχνά σε ηλεκτρονικά κυκλώματα.Ένα σύρμα τοποθετείται σε έναν πυρήνα σιδήρου ή ένα πηνίο πυρήνα αέρα είναι ένας επαγωγέας.Όταν το ρεύμα διέρχεται από ένα τμήμα σύρματος, ένα ορισμένο ηλεκτρομαγνητικό πεδίο θα δημιουργηθεί γύρω από το καλώδιο και αυτό το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο θα έχει επίδραση στο σύρμα σε αυτό το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο.Αυτό το φαινόμενο ονομάζουμε ηλεκτρομαγνητική επαγωγή.Προκειμένου να ενισχυθεί η ηλεκτρομαγνητική επαγωγή, οι άνθρωποι συχνά τυλίγουν ένα μονωμένο σύρμα σε ένα πηνίο με ορισμένο αριθμό στροφών και ονομάζουμε αυτό το πηνίο πηνίο επαγωγής.Για απλή αναγνώριση, το πηνίο επαγωγής ονομάζεται συνήθως επαγωγέας ή επαγωγέας.