124

Επαγωγέας Ράβδου Φερρίτη

  • Rod Core Choke

    Rod Core Choke

    Για το τσοκ με πυρήνα ράβδου, η πιο σημαντική λειτουργία είναι αυτήΤο σήμα ACθα μπορούσεφιλτραρισμένο ή συντονισμένο με αντίσταση και γπυκνωτής.

  • Επαγωγέας πνιγμού

    Επαγωγέας πνιγμού

    Το πηνίο τσοκ ράβδου φερρίτη είναι ευρέως και δημοφιλές στα ηλεκτρονικά αυτοκινήτων, με μικρό μέγεθος, το κύριο πλεονέκτημα είναι οικονομικά αποδοτικό, υψηλή επαγωγή και χαμηλή απώλεια.